สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด "ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน...(เปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.ไม่หยุดพักเที่ยง...เว้นวันหยุดราชการ/วันหยุดธนาคาร)...
.../ หน้าแรก   
  • :: ออมทรัพย์             3.00 ต่อปี
  • :: ออมทรัพย์พิเศษ   4.00 ต่อปี
  • :: เงินฝากโครงการ   3.75 ต่อปี
  • :: เงินกู้สามัญ                7.75 ต่อปี
  • :: เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  7.75 ต่อปี
  • :: เงินกู้ซื้ออาวุธปืน       7.75 ต่อปี
  • :: เงินกู้พิเศษ                 6.00 ต่อปี