สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแพร่ จำกัด "ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน...(เปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.ไม่หยุดพักเที่ยง...เว้นวันหยุดราชการ/วันหยุดธนาคาร)...
.../ หน้าแรก   
  • :: ออมทรัพย์             1.50 ต่อปี
  • :: ออมทรัพย์พิเศษ   2.25 ต่อปี
  • :: เงินกู้สามัญ                6.00 ต่อปี
  • :: เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  6.00 ต่อปี
  • :: เงินกู้ซื้ออาวุธปืน       6.00 ต่อปี
  • :: เงินกู้พิเศษแก้ไขปัญหาหนี้  5.50 ต่อปี
  • :: เงินกู้สามัญไม่เกินมูลค่าหุ้น 5.00 ต่อปี
  • :: เงินกู้สามัญ(ใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน)            5.00 ต่อปี